Vendulka v lesním koutečku.

   Sluníčko si pomaloučku začalo rozestýlatvendula1
svoji nebeskou postýlku, do lesů okolo Řev-
ničova se polehounku snášelo podvečerní še-
ro a ptáčci postupně umlkali,když se Vendulka
dnes naposledy poohlédla po svých kamarád-
kách v muzeu a pokračovala ve své cestě.
Pan strojvůdce se už také těšil na svoji rodinu
a tak, popoháněn tím těšením posunul rychlo-
stní páku vpřed a už se jelo.

 
 
   Když projížděli okolo strážního domku zvaného Merkovka, uviděli opodál pasoucí se srnečky. Vendulka se zasnila "mít tak také nožičky a moci se rozběhnout, kam jen bych chtěla. To by byla krása". Jenže měla jen kolečka, která pevně vězela v kolejových drážkách a která nedovolovala motoráčku byť jediný krok mimo. Takže nezbylo nic jiného, než snít. Pan Mašlička i slečna Helenka se také dívali na to malé stádečko a měli najednou moc hezký pocit. Ale ani snění, ani pocity nezpomalily běh času a tak za malou chvilku už motorá853 008ček stavěl v Řevničově na malém nádražíčku. Tentokrát tu nikdo nevystupoval, ale zato nastupujících bylo hodně. Byli to převážně chataři z nedaleké osady okolo rybníku Bucek a také nějací opozdilí houbaři. Nakonec ta houbová vůně a vůbec omamná vůně lesa byla po otevření dveří za chvilku, a jen na chvilku, i uvnitř motoráčku. Vendulce se tato tichá lesní zastávka líbila nejvíce. Z toho, že si lidé povídali, a někteří i hodně nahlas, si nic nedělala a jen z plných vzduchových filtrů nasávala ten těžký, vůní jehličí a hub prosycený čistý vzdoušek. Ale, co naplat, muselo se zase dál, protože jízdní řád je jízdní řád a ne nějaký holubník, aby si romantická mašinka mohla stát a rozjímat dle libosti. Paní průvodčí pískla na píšťalku, pan strojvůdce zařadil, motoráčku se protočila kola a jelo se s plným nákladem cestujících zase dál. Čekaly nás další kilometry kouzelné tratě a také další lidičky toužící se dostat do svých domovů a nebo jen za zábavou. A tak, sbohem, ty krásná lesní krajinko, nás nyní čeká cesta mezi poli a další nádraží. Pojedeme vstříc Novému Strašecí, místně přezdívanému "Nju bubu". Ale, to zase až příště. Zdalipak stále ještě čekají na Kladně? Co myslíte?